PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - DỮ LIỆU

Là đơn vị trực thuộc của Trung tâm Quản lý Ký túc xá,

đảm nhận sứ mệnh quản lý hệ thống công nghệ thông tin trong và ngoài Trung tâm.
Nhiệm vụ chính của Phòng là đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động hiệu quả, bảo mật, an toàn và ổn định.
Tham mưu, cố vấn cho Ban giám đốc về lĩnh vực công nghệ thông tin của toàn Trung tâm.

Đáp ứng yêu cầu nhanh chóng
Có mặt tại tất cả Khu A và Khu B
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Hoạt động ngoại khóa thú vị
Hoạt động ngoại khóa thú vị
Đội ngũ giảng viên giỏi
Đội ngũ nhân viên nhiệt tình
Học phí phù hợp
Tiết kiệm thời gian